Elwoj

Wykonanie remontu instalacji elektrycznych w Zespole Szkół Publicznych w Mrokowie (2008r).