Elwoj

Wykonanie remontu instalacji w budynku Pl. Zbawiciela 2 w Warszawie (2010r).