Elwoj

Wykonanie remontu instalacji w budynku ul. Szczęśliwicka 21 w Warszawie (2010r).