Elwoj

Projekt i wykonanie remontu instalacji odgromowej na 21 budynkach WSM Osiedle Piaski Warszawa (2011r.)
Projekt i wykonanie remontu instalacji odgromowej na 22 budynkach WSM Osiedle Piaski Warszawa (2010r.)