Elwoj

Wykonanie remontu instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku Zespołu Szkół nr 123 ul. Uprawna 9/17 w Warszawie (2014r).