Elwoj

Wykonanie remontu instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku Przedszkola Nr 306 ul. Szegedyńska 13 w Warszawie (2011r).