Elwoj

Wykonanie remontu instalacji elektrycznych w budynku ul. Tamka 49 (etap 1 – 2017r., etap 2 – 2018r.)