Elwoj

Wykonanie remontu instalacji elektrycznej i remontu klatki schodowej nr II w budynku ul. Dembego 24 w Warszawie (2019r.)