Elwoj

Wymiana oświetlenia na klatkach schodowych w budynkach Al. Niepodległości 9/11 i Al. Niepodległości 15 w Warszawie (2010r.)