Elwoj

Projekt i wykonanie remontu instalacji elektrycznej i informatycznej w pomieszczeniach Biblioteki Publicznej w Warszawie ul. Przechodnia 2 (2014r.)