Elwoj

Wykonanie remont instalacji elektrycznych w hali AKZO Nobel ul. Cybernetyki 6 w Warszawie (2005r).