Elwoj

Wykonanie automatyki układu odpopielania K-1 (2006), K-2 (2008), K-3 (2007), K-4 (2007), K-5 (2007) w Zakładach Azotowych Puławy