Elwoj

Wykonanie automatyki układu odpopielania Elektrofiltru EF 11 i 12 (2006), Elektrofiltru EF 9, 10 (2007) w EC Żerań w Warszawie