Elwoj

Wykonanie automatyki układu odpopielania Elektrofiltru EF 14 i 15 (2006) w EC Siekierki w Warszawie